Základní informace

Infolinka

312 591 977

Aktuality
Nedostatek materiálu trvá

Situace s nedostatkem materálu se nezlepšuje, naopak.

Dne: 18. 7. 2018

Nedostatek materiálu

Na stavební trhu je nedostatek materiálu

duben/2018

Jak správně seřídit PVC okno

JAK SPRÁVNĚ SEŘÍDIT PLASTOVÉ OKNO
duben/2018 

Naše postřehy

NAŠE POSTŘEHY...


Aktuální dotační tituly

Nová ZELENÁ ÚSPORÁM, vyhlášeno Státním fondem životního prostředí
Program podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění
a využívání obnovitelných zdrojů energie.


O programu:

 • žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření
 • celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.
 • u opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25% řádně způsobilých doložených výdajů.
 • na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory
   

Program PANEL +2013, vyhlášeno Státním fondem rozvoje bydlení
Úvěrový program na revitalizace bytového fondu.

O programu:
 • SFRB přijímá žádosti do programu kontinuálně
 • program platí pro celé území České republiky
 • podporuje komplexní opravy a modernizace
 • průměrné vyřízení žádosti trvá 14 dnů, podpis úvěrové smlouvy do jednoho měsíce
   

Bytové domy bez BARIÉR, vyhlášeno Ministerstvem pro místní rozvoj
Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

 

Zateplení veřejných budov, vyhlášeno SFŽP
Program je zaměřen na snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách.

Příjem žádostí bude probíhat od března 2017. Plánované ukončení příjmu žádostí je září 2017.

Žadatelé jsou:

 • kraje, obce a města, dobrovolné svazky obcí
 • státní a příspěvkové organizace, organizační složky státu
 • vysoké školy a školská zařízení
 • veřejné výzkumné instituce


Nevíte, zda na dotaci dosáhnete? Máte obavy, že to sami nezvládnete? Neváhejte a kontaktujte nás.

Obraťe se na nás, se vším Vám pomůžeme.